Duyurular

YÖK tarafından Makine Mühendisliği bölümüne Eklemeli İmalat alanında yetiştirilmek üzere 12 adet kontenjan verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.
 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ duyurusudur.

kayn.: http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/100/2000-yok-doktora-bursu-basvurulari-183650

Açıklama

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için belirtilen sayılarda doktora öğrencisi alınacak ve burs verilecektir. Bütünleşik Doktora öğrencilerine azami 5 yıl, Doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.800 TL burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrenciler de faydalanabilecektir. Sadece bir alan için başvuru yapılabilir. Başvuracak öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, bursiyer olarak başladığında kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması gerekmektedir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam  etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir.

Genel Başvuru Şartları

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı  için lisans derecesine sahip olmak.
  3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (ders aşamasında olmak).

 

Başvuru Evrakları

  1.Başvuru Formu: Formu indirmek için tıklayınız.

  1. Diploma: Bütünleşik doktora adayları için lisans, doktora adayları için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi).
  2. Transkript: Bütünleşik doktora başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans dersleri ve notlarını gösterir belgeler.
  3. ALES Belgesi: ALES sınav sonuç belgesi.
  4. Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi.
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri

Son Başvuru Tarihi

29 Ocak - 12 Şubat 2018

Mülakata Gireceklerin İlanı

12 Şubat 2018

Mülakat

13 Şubat 2018

Kazananların İlanı

14 Şubat 2018

Kesin Kayıtların Yapılması

14 Şubat 2018

Başvuru Adresi

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Emniyet Mahallesi, Abant-1 Caddesi, No: 10/2E, Kat: 8,

06500, Yenimahalle, Ankara

Doktora Mülakat Yeri

Gazi Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü,

06570 Maltepe/ANKARA

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü,

06570 Maltepe/ANKARA

 

Öğrenci Alım Kriterleri

 

      Değerlendirme Oranları

Doktora Yüzdelik Puan Dağılımı4

ALES Sayısal Puanı1

                    %50

Mezuniyet Notu2

                    %25

Doktora Mülakat3

                    %25

 Açıklamalar:

1 Geçerlilik Süresi: Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

2 Yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Mezuniyet notunun 100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümleri için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.

3 Adayın doktora mülakat sınavında başarılı sayılabilmesi için mülakat sınavından en az 60 puan alması gerekir.

4 Doktora programlarına kabul edilecek adaylar, değerlendirme oranlarına göre hesaplanan başarı puanının kontenjan tablosunda belirtilen toplam asgari puan şartını sağlaması koşulu ile kontenjan dahilinde yerleştirilecektir.

 

Doktora Kontenjan ve Başvuru Koşulları

Anabilim Dalı

Alan

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Özel Koşullar

 

Makina Mühendisliği

 

Savunma Sistemleri Entegrasyonu

 

10

Bütünleşik Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Uçak Müh., Mekatronik Müh veya Havacılık ve Uzay Müh. Lisans derecesine sahip olmak

 

Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Uçak Müh., Mekatronik Müh veya Havacılık ve Uzay Müh. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  85

YDS                    80

Mezuniyet Notu: 3,50/4,00

 

 

 Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  70

YDS                    60

YL Mezuniyet Notu: 3,00/4,00

Makina Mühendisliği

Yeni 3B Eklemeli Üretim

12

Bütünleşik Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Mekatronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., İmalat Müh. veya Otomotiv Müh. Lisans derecesine sahip olmak.

 

Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Mekatronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., İmalat Müh. veya Otomotiv Müh. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  85

YDS                    80

Mezuniyet Notu: 3,50/4,00

 

 

 Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  70

YDS                    60

YL Mezuniyet Notu: 3,00/4,00