Personel
Adı Soyadı Görev   E-Posta Telefon

Akademik Personel

Prof. Dr. Metin Uymaz SALAMCI Müdür   msalamci@gazi.edu.tr 202 38 55
Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT Müdür Yardımcısı   canyurt@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Yusuf USTA Müdür Yardımcısı   yusta@gazi.edu.tr 582 34 07
Prof. Dr. Rahmi ÜNAL Araştırmacı   runal@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ Araştırmacı   oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Serkan GÜNEŞ Araştırmacı   serkangunes@gazi.edu.tr  
Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK Araştırmacı   gokhankucukturk@gmail.com  
Doç. Dr. Elmas SALAMCI Araştırmacı   esalamci@gazi.edu.tr  
Doç. Dr. Hüseyin Kürşad SEZER Araştırmacı   kursadsezer@gazi.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih AYCAN Araştırmacı   mfaycan@gazi.edu.tr  
Öğr. Gör. Anıl EMİRALİOĞLU Araştırmacı   anilemiralioglu@gazi.edu.tr 202 38 77
Öğr. Gör. Can Satılmış TOPRAK Araştırmacı   cantoprak@gazi.edu.tr 202 38 55

Makine Mühendisi 

Hasan YALÇIN Araştırmacı   hasan.yalcin@gazi.edu.tr  

Elektrik-Elektronik Mühendisi 

Yunus YILDIZ Araştırmacı   yunus.yildiz3@gazi.edu.tr 202 38 77

Endüstri Mühendisi

Özge DERETARLA Araştırmacı   ozge.deretarla@gazi.edu.tr 202 39 18

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Ümmet Anıl YANALAK Araştırmacı   anil.yanalak@gazi.edu.tr 202 38 55