Personel
Adı Soyadı Görev   E-Posta Telefon

Akademik Personel

Prof. Dr. Metin Uymaz SALAMCI Müdür   msalamci@gazi.edu.tr 202 39 18
Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT Müdür Yardımcısı   canyurt@gazi.edu.tr 582 34 15
Prof. Dr. Yusuf USTA Müdür Yardımcısı   yusta@gazi.edu.tr 582 34 07
Prof. Dr. İbrahim USLAN Araştırmacı   iuslan@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Nizami AKTÜRK Araştırmacı   nakturk@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Rahmi ÜNAL Araştırmacı   runal@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ Araştırmacı   oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Ömer KELEŞ Araştırmacı   omer@gazi.edu.tr  
Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI Araştırmacı   arif.adli@gazi.edu.tr  
Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK Araştırmacı   gkucukturk@gazi.edu.tr  
Doç. Dr. Elmas SALAMCI Araştırmacı   esalamci@gazi.edu.tr  
Doç. Dr. Hüseyin Kürşad SEZER Araştırmacı   kursadsezer@gazi.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih AYCAN Araştırmacı   mfaycan@gazi.edu.tr  
Öğr. Gör. Anıl EMİRALİOĞLU Araştırmacı   anilemiralioglu@gazi.edu.tr 202 38 77
Öğr. Gör. Can Satılmış TOPRAK Araştırmacı   cantoprak@gazi.edu.tr 202 38 55

Elektrik-Elektronik Mühendisi 

Yunus YILDIZ Araştırmacı   yunus.yildiz3@gazi.edu.tr 202 38 77

Endüstri Mühendisi

Özge DERETARLA Araştırmacı   ozge.deretarla@gazi.edu.tr 202 39 18

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Ümmet Anıl YANALAK Araştırmacı   anil.yanalak@gazi.edu.tr 202 38 55

Makine Mühendisi 

Hasan YALÇIN Araştırmacı   hasan.yalcin@gazi.edu.tr  
Eren Yağız KARACA Araştırmacı      
Behram ÇİTİL Araştırmacı      

Tekniker

Ali TÜFEKCİ Tekniker   alitufekci@gmail.com  
Mehmet DAĞDEVİREN Tekniker