Kuruluş Aşaması

Ülkemizin ileri imalat teknolojileri alanındaki ihtiyacı gözetilerek, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nin “toz metalürjisi” ve “eklemeli imalat” alanlarındaki deneyimleri çerçevesinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yönlendirmesi ile 2013 yılı başında “Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kuruluşu çalışmalarına başlanmıştır.

background image