Toplumsal Katkı

Eklemeli imalat alanında yapılacak çalışmaların yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik vb. alt boyutları da dahil olacak şekilde detaylı analizinin yapılması ve eklemeli imalata yönelik çalışmaların sonuçlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı veya tamamlayıcı önemlerini tanımlayan katkılarının analiz edilmesi planlanmıştır. Yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen çıktılar/ürünler, kamu ve sanayi kuruluşlarınca toplumsal faydaya dönüştürülmekte; ülkemizin hayati öneme sahip çalışmaların da merkezimiz pay sahibi olmaktadır. Merkezimiz ulusal ve uluslararası Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yürüterek üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmakta, yerli ve özgün eklemeli imalata yönelik toz üretim/karakterizasyon, Eklemeli İmalat tezgâhlarının ve alt sistemlerinin geliştirilmesi, proses parametrelerinin belirlenmesi, kalifikasyon süreçlerinin oluşturulması gibi çalışmalarda sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı üniversite paydaşları ile yürütülen tam zamanlı doktora programı ile de ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü kaynağına katkı sunmaya çalışmaktadır. Merkezimizde Eklemeli İmalat faaliyetleri sonucu elde edilebilecek çıktıların, toplumsal katkı sağlaması için gerekli süreçlerin yönetimi ve analizine yönelik planlamalar yapılmaktadır.

 

background image