Tarihçe

 

Ülkemizin ileri imalat teknolojileri alanındaki ihtiyacı gözetilerek, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nin “toz metalürjisi” ve “eklemeli imalat” alanlarındaki deneyimleri çerçevesinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yönlendirmesi ile 2013 yılı başında “Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kuruluşu çalışmalarına başlanmış olup merkez; 27 Ekim 2017 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM) yeni nesil eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yürüterek üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktadır.

tarihçe1-1

background image