Girişimcilik

Kurulacak olan araştırma merkezi yeni nesil imalat teknolojileri üzerine çalışacak ilk araştırma merkezi olacaktır. Ülkemizde bu tür bir araştırma merkezi bulunmamaktadır. Araştırma Merkezinin kurulmasıyla, mevcut alt yapı ve bilimsel kadro sayesinde Avrupa Birliği proje işbirlikleri kurulması, uluslararası proje iş birliklerinin kurulması mümkün olacak, ikili proje ortaklıkları oluşturulabilecektir. Merkez, ülkemizin ihtiyaç duyduğu akademik ve üniversite sanayi işbirliğini fiilen başlatan/uygulayan ilk merkez olma hüvviyetini kazanacaktır. Michigan State University (ABD), College of Engineering ile planlanan çift danışmanlı, çift diplomalı doktora programı ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün verimli ve hızlı bir şekilde ortaya çıkaran ilk merkez olacaktır.

background image