Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, toz metalurjisi alanında ülkemizin en fazla araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir kurumdur. Türk Toz Metalurjisi Derneği 1995 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde kurulmuş, dernek dört farklı üniversitede toplam yedi adet uluslararası toz metalürjisi konferansı düzenlemiştir. 24-28 Haziran 2014 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen yedinci uluslararası toz metalürjisi konferansında 150 üzerinde bildiri sunulmuş, 30’a yakın ulusal ve uluslararası firma ve kuruluş sergi alanında ürünlerini sergilemişlerdir. Konferansta ayrıca eklemeli imalat özel oturumu düzenlenmiş, bu oturumda TAI ve TEI’nin yanında 3D Printing cihazı üreticisi firmaların temsilcileri de panelist olarak sunum yapmışlardır. Gazi Üniversitesinden önerilen projeye katılan ekibin katılımcı olarak yer aldığı TEYDEB 1511 programı kapsamında yürütülmekte olan bir proje (TÜBİTAK PROJE NO:1130306) Elektron ışını ile çalışan eklemeli imalat cihaz tasarımı ve imalatı konusunda olup 2013 Aralık ayında başlamıştır. Yine aynı ekip, TÜBİTAK atrafından desteklenen (1511 TEYDEB) lazer ışını ile çalışan üç boyutlu metal yazıcı cihaz ve ekipmanlarının yerli imalatının yapılacağı projeye (TÜBİTAK PROJE NO: 1140166) destek vermektedirler. Bu proje kapsamında ayrıca eklemeli imalat için gerekli alaşım tozlarının imalatı amacıyla ünite tasarımı, imalatı ve toz üretimi bulunmaktadır. Ayrıca yine proje ekbinin katılımı ile uluslararası işbirliği kapsamında desteklenen (TÜBİTAK PROJE NO: 214M098) projesinde nano kaplama ve kaplamanın toz metalurjisi ile üretilen parçaların aşınma ve korozyan direncine etkileri bilimsel olarak irdelenmektedir. Özetle belirtmek gerekirse, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve ilgili akademik personeli “Toz Metalurjisi ve üretim yöntemleri” konusunda ülkemizin en güçlü birimidir. Gazi Üniversitesi, bulunduğu şehir ve bugüne kadar kurduğu işbirlikleri ile savunma sanayi şirketleri ve proje finansmanı sağlayan kurum/kuruluşlar ile proje yönetimi konularında güçlü deneyimler oluşturmuştur. Bu deneyimlerini somut olarak makina tasarımı ve imalatı ile, komponent tasarımı ve imalatı konularında sayısız başarılı örnek ile ülkemiz ekonomisine kazandırmıştır. Proje çalışmalarndaki makina/komponet tasarımı ve imalatı ile ilgili konular, Gazi Ünversitesi’nin deneyimleri ile şekillenecektir.

background image