Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi; Kurulması planlanan merkezde projeye Yıldız Teknik Üniversitesinden katılacak akademisyenlerin özellikle yerli cihaz tasarım ve geliştirme çalışmalarında mekatronik aksam geliştirilmesi kısmında katkı vermesi beklenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, özellikle son 5 yıl içerisinde yapmış olduğu yapısal dönüşümle, mühendislik fakültelerinde ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak hem mühendislik eğitimi hem de uygulamaları alanında önder konuma ulaşmıştır. Davutpaşa kampüsünde oluşturduğu Teknopark bölgesi ile sanayi işbirlikleri ve teknoloji geliştirme konusunda güçlü bir deneyim kazanmıştır. Edinilen deneyimlerim ülkemizdeki bir çok üniversite için örnek teşkil etmesi ve özellikle mekatronik sahasındaki özgün çözümlerin işbirlikleri ile bu projeye kazandırılması hedeflenmektedir. Merkez projesi kurulumunda, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hem Davutpaşa Kampusündeki teknopark deneyiminden hem de mekatronik mühendisliğindeki özgün yaklaşımlarından yoğun bir biçimde yararlanılacaktır. Proje çalışmalarndaki mekatronik mühendisliği ile ilgili konular, Yıldız Teknik Ünversitesi’nin deneyimleri ile şekillenecektir.

background image