Gebze Teknik Üniversitesi

Gebze Tekniz Üniversitesi malzeme mühendisliği alanında altyapı ve insan kaynağı ile projeye destek sağlayacaktır. Gebze Teknik Üniversitesinin laboratuvar altyapısı, kurulması planlanan merkez altyapısı ile uyumlu ve birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Gebze Teknik Üniversitesi labortuvar altyapısında mevcut olan ekipmanlar bu proje önerinde alımı öngörülen ekipmanlarla entegre biçimde çalıştırılarak laboratuvar kullanımları ulusal boyuta taşınacaktır. Bünyesindeki Malzeme Mühendisliği ve ilgili akademik personeli, bu proje çalışmalarının kapsamı için vazgeçilmez ve çalışmaları bütünleyici mahiyettedir. Ayrıca, Merkezin üniversiteye yakınlığı ve üniversitenin bölge firmalarına yakınlığı projedeki başarılı sonuçlar için sürdürülebilir bir sinerji oluşturacaktır. Proje çalışmalarındaki malzeme mühendisliği ile konular, Gebze Teknik Üniversitesi’nin deneyimleri ile şekillenecektir.

background image