Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Eklemeli imalat teknolojilerinin en yaygın kullanıldığı sektör, hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de eklemeli imalat teknolojisi öncelikli olarak savunma sanayi kuruluşlarında kullanılmaya başlamıştır. Savunma sanayi sektöründeki kuruluşların, bir yandan hızlı rekabet koşullarında üretim ile meşgul iken, yeni bir teknolojinin devreye alınması ve etkin kullanılması konusunda akademik işbirliği yapması kaçınılmazdır. Bu merkez projesinin ayrılmaz ortakları/kullanıcıları arasında , tıpkı yurtdışındaki örneklerde olduğu gibi, savunma sanayi kuruluşları yer almak durumundadır. Proje çalışmalarındaki kısa, orta ve uzun vadeli politikalar ve genel beklentiler ile konular, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın deneyimleri ile şekillenecektir. TUSAŞ-TAI, TUSAŞ-TEI, Aselsan, FNSS ve ROKETSAN hem kullanıcı hem de genel beklentiler konularında merkezdeki çalışmalara yön vereceklerdir.

background image