A2M2TECH (İleri Malzemeler ve İleri Üretim Teknolojileri Doktora Programı)

        Avrupa Komisyonu - TÜBİTAK COFUND Programı

Gazi Üniversitesi-EKTAM’ın yürütücüsü olduğu Ufuk2020 Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan “Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri” alanında, Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK tarafından yaklaşık 4.9 Milyon Euro bütçe ile desteklenen “Advanced Materials and Advanced Manufacturing Technologies - A2M2TECH” başlıklı COFUND projesi 1 Haziran 2021 tarihinde başlamıştır.

İ leri Malzemeler ve İleri Üretim Teknolojileri alanında gerçekleştirilecek olan bu program eklemeli imalat ve ilgili teknolojilere odaklanarak, gelişmiş üretim ve gelişmiş malzemelerin tüm yönlerinde disiplinler arası, sektörler arası ve uluslararası bir mükemmellik doktora eğitim programı sunmaktadır. Bu proje kapsamında 22 tam zamanlı yabancı uyruklu doktora öğrencisi belirlenen konularda araştırma yaparak çoğu ürün bazlı araştırma çıktıları ülkemize kazandırılmaktadır. Anılan proje, bugüne kadar ülkemizin bu alanda Avrupa Komisyonundan desteklenen tek projesi olup, ülkemizdeki bir araştırma merkezinde doktora yapmayı isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin tercih noktası konumuna gelmiştir. Projede aynı zamanda ODTÜ, İTÜ ve İYTE de yardımcı kuruluş olarak yer almaktadır.

 

Proje Koordinatörü


Prof. Dr. Metin U. SALAMCI


EKTAM Merkez Müdürü


msalamci@gazi.edu.tr

 

Proje Teknik Müdürü


Dr. Peyman ANSARI


peyman.ansari@gazi.edu.tr

Proje Müdürü


Dr. Mehmet Miraç ÖZAR


mehmetmiracozar@gazi.edu.tr

 

Proje web sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın. 

 

TÜBİTAK-1

 

Cofund1-1

 

cofund2-1

 

COFUND-1

 

 

background image