Çift Lazerli Basınç Adaptörlü 250x250x300 mm Otomatik Toz Sirkülasyon Sistemli Eklemeli İmalat Sistemi Projesi

 

  

  Proje Özeti

20 yılı aşkın süredir dünya genelinde kullanılmakta olan eklemeli imalat teknolojisinin kullanımı logaritmik olarak artmaktadır. Teknolojinin farklı sektörlerde kullanımının artması ile ihtiyaçlar da farklılaşmaktadır. Daha hızlı üretim yapmak için çok lazerli sistemler, farklı malzemeler, geliştirilen malzemelere uygun lazer teknolojileri geliştirilmekte ve metal eklemeli imalat makinelerine adapte edilmektedir. Bu sayede eklemeli imalat makineleri ve bu makinelerde kullanılan malzemeler sürekli geliştirilmektedir.

Ülkemizde eklemeli imalat teknolojilerinin kullanımı gittikçe artmaktadır. Mevcut yatırımlarda yurtdışı menşeli üreticilerin makineleri tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalar AR-GE düzeyinde olduğunda teknik destek alınabilmekte fakat eklemeli imalat teknolojileri ile kritik teknolojilerin (NACE 30 kodlu havacılık ve uydu platformları gibi) geliştirilmesinde kullanılması kısıtlanmaktadır. Yurtdışı makinelerde genellikle belirli tozlarla ve üretici firmanın verdiği parametrelerle çalışma olasılığı bulunmaktadır. Makinelerde kullanılacak metal tozları da genel olarak ulaşılabilen tozları kapsamaktadır. Özel alaşımlara ait metal tozları ile çalışmak istenildiğinde hem ilgili metal toza ulaşmak hem de bu metal tozu ile makine de çalışmak özel izinlere tabi olmaktadır.

Bu proje ile 1004 projesi kapsamında proje ortağı NACE 30 kodlu ürünler üzerinde faaliyet gösteren APYK’lerin belirlediği mevcut Inconel 625, Inconel 718, Ti64, Paslanmaz Çelik tozları ve 1004 projesi kapsamında geliştirilecek ve/veya APYK’lerin belirleyeceği diğer metal tozları ile proses gerçekleştirecek bir makine geliştirilecektir. Makine proses parametreleri açık bir sistem olacağı için APYK ‘lar 100 ün üzerinde proses parametreleri ile çalışabilecektir.

Metal malzemelerin eklemeli imalat teknolojisi ile üretilmesi hususunda önemli süreç iyileştirmeleri yapmak önemli bir teknoloji ve mühendislik gereksinimi olarak öne çıkmaktadır. Üretim esnasında oluşan boşluklar ve artık gerilim bölgeleri, elde edilen parça mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Proje kapsamında ilgili problemlerin giderilmesi için eklemeli imalat tezgâhına eklenmek üzere TUSAŞ ile birlikte bir basınç adaptörü geliştirilecektir. Bu sayede bilinen bir metal iyileştirme yöntemi olan haddeleme prosedürü sürecinin, hesaplamalı malzeme bilimi yöntemleri kullanılarak katılaşma işlemine müteakip mikro seviyede uygulanması gerçekleştirilecek ve ileri ısıl işlem senaryoları devreye alınarak hem mikro yapı hem de mekanik özelliklerin iyileştirilmesi mümkün hale gelecektir.

  Amaç ve Kapsam

      Eklemeli imalat teknolojilerinin medikal, dental, havacılık, savunma, uydu, otomotiv vb. birden fazla alanda kullanımı logaritmik olarak artmaktadır.  Polimer bazlı tozlarla proses yapan SLS makineleri, toz yatak besleme yöntemi ile hem metal, hem seramik hem de polimer tozlarla çalışan SLS ve SLM makineleri sektörde ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu proje ile 2 farklı makine tek bir makine çatısı altında çalışacak şekilde tasarlanacak ve prototip üretim gerçekleştirilecektir.

        Bu proje kapsamında farklı tozlarla çalışabilecek prototip ürüne yönelik tüm gereksinimler çalışılarak teknolojik bilgi birikimi kazanılacak ve somut bir prototip ürün geliştirilecektir. Geliştirilen bu ürün ile 1004 projesi kapsamındaki diğer APYK’ların belirledikleri projelerde NACE 30 kodlu havacılık ve uydu teknolojilerinin eklemeli imalat teknolojileri ile geliştirilmesine olanak sağlanacaktır.

 

 

 

 

  

       

ermaksan-1

 

 

 

Proje Yürütücüsü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image