Uydu Fırlatma Sistemlerinde Kullanılan Parçaların Toz Yataklı ve Tel Beslemeli Eklemeli İmalat Yöntemleri İle Üretilmesi Projesi

Proje Özeti

İ lgili proje, uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan alt bileşenlerin üretiminde eklemeli imalat prosesinin etkin ve kabul gören bir üretim prosesi haline gelmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda çalışılacak ürün grupları temelde iki alt gruba ayrılmıştır; yüksek sıcaklığa maruz kalan küçük ebatlı parçalar ve büyük ebatlı yapısal parçalar.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilk kısmı, uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan ve yüksek sıcaklığa maruz kalan sabit parçaların toz yataklı eklemeli imalat yöntemi ile üretilmesini kapsamaktadır. Yüksek mekanik mukavemet, korozyon/oksidasyon direnci, yorulma dayanımı ve yüksek sıcaklık dayanımı gibi gereksinimleri olan bu parçaların üretiminde yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler sınıfına giren malzemelerin kullanımı hedeflenecektir. Buna yönelik, metalik malzemeler için en çok tercih edilen toz yatağında füzyon prosesleri arasında yer alan Lazerle Metal Toz Ergitme veya Elektron Işını ile Ergitme prosesleri için uygun parametrelerin geliştirilmesini takiben gereksinimler ışığında ısıl işlem ve yüzey bitirme işlemleri üzerinde çalışılacaktır.

Proje kapsamında yürütülecek ikinci kısım faaliyetler ilk kısım faaliyetlerine paralel olarak yürütülecek olup, büyük ebatlı yapısal parçaların tel beslemeli eklemeli imalat ile üretilmesi çalışmalarını kapsayacaktır. Proje sonunda uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan ve uçuş yüklerine maruz kalan hedef parça(lar)ın tel beslemeli eklemeli imalat (WAAM) ile üretimi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk aşamada uygun malzemenin belirlenmesi ve ham malzeme karakterizasyon çalışmaları yürütülecektir. Ardından ilgili malzeme için uygun eklemeli imalat temel parametreleri geliştirilecektir. Kupon bazında yapılacak olan doğrulamalar ile tamamlanacak olan bu aşama sonrasında hedef parçanın üretimine geçilecektir. Proses parametrelerinin parça özelinde özelleştirilmesi ile başlayacak olan bu aşama hedef parçanın üretimi ve doğrulanması ile sonuçlandırılacaktır. Son olarak ise ısıl işlem ve talaşlı imalat gibi tamamlayıcı prosesler geliştirilerek ürün nihai hale getirilecektir.

Amaç ve Kapsam

Projenin temel amacı, uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan alt bileşenlerin üretiminde eklemeli imalat prosesinin etkin ve kabul gören bir üretim prosesi haline gelmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, çalışılacak ürün grupları temelde iki alt gruba ayrılmıştır; yüksek sıcaklığa maruz kalan küçük ebatlı parçalar ve büyük ebatlı yapısal parçalar.

Proje kapsamında uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan ve yüksek sıcaklığa maruz kalan hedef parça(lar)ın maliyet etkin bir şekilde, eklemeli imalat yöntemlerinden biri olan toz yataklı eklemeli imalat prosesi ile üretimi için uygun metodolojinin geliştirilmesi ve hedef parça(lar)ın üretilmesi amaçlanmaktadır.

  

 

       

                ROKETSAN LOGO-1

Proje Yürütücüsü

 

Orkun Umur ÖNEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image