Uçuş Kritik Parça ve Sistemlerin Eklemeli İmalat Yöntemleriyle Üretilmesi ve Kalifikasyonu Projesi

 

 

Proje Özeti

Eklemeli imalat (Eİ) yöntemleri geleneksel üretim yöntemlerinin geometri kısıtlarını ortadan kaldırarak daha karmaşık geometrilerin üretimine imkân vermektedir. Bu durum tasarım mühendislerinin doğadan esinlenerek ya da bütünleşik yapıların birlikteliği üzerine kurgulanarak daha karmaşık geometrileri makine ekipmanlarında kullanmasına olanak sağlamıştır. Karmaşık geometriler teknolojinin güncel durumunda özellikle ağırlık azaltarak performans arttırma çalışmalarında ve çok fonksiyonlu yapıların entegrasyonu gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Mevcut ağırlık azaltma çalışmaları temel olarak hali hazırda geleneksel üretim yöntemlerine uygun şekilde tasarlanmış komponent ve alt sistemlerin uygun tasarım yazılımları kullanılarak eklemeli imalat ile üretilebilir ağırlıkça çalışma koşulu isterlerine göre optimize edilmiş parçaların üretimi ve eski tasarımların ikame edilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu yaklaşım maalesef Eİ yöntemlerinin sunduğu tasarım ve üretim avantajlarını sınırlamaktadır. Bu yüzden ‘Hava Taşıtı Yapısal Uçuş Kritik Parçalarının Tasarımı ve Üretimi’ projesi araştırmacıları Eklemeli İmalat için Tasarım (DfAM) yöntemine göre komple bir alt sistemin veya sistemin tamamını değerlendirerek Eİ yöntemlerinin sağladığı faydalardan en yüksek oranda faydalanmayı hedeflemektedir.

Amaç ve Kapsam

Proje kapsamında ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin rekabetçi dünya pazarında payını arttırmak ve özgün ürünlerine gelişmiş teknolojileri entegre etmek amacıyla yenilikçi tasarım analiz ve üretim kabiliyetlerinin proje paydaşları tarafından kazanılması amaçlanmıştır.

Projenin genel olarak amacı ise havacılık standartlarına uygun kalifiye uçuş kritik parçaların DfAM’ye göre tasarım – analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak yapılan üretimlerin ilgili standartlarda belirtilen kalifikasyon sürecinden geçmesi olarak belirtilebilmektedir.

 

 

 

TUSAŞ LOGO-1

Proje Yürütücüsü

 

Ahmet Alptuğ TANRIKULU

 

 

 

 

 

 

 

background image