Eklemeli İmalata Uygun Yüksek Sıcaklık Nikel Bazlı Süper Alaşımların Tasarımı ve Üretimi Projesi

 

Proje Özeti

Günümüzde eklemeli imalat teknolojisi ile çalışan birçok firma ve araştırma kurumları konvansiyonel alaşımların proses geliştirme çalışmalarını yürütmüş ve hali hazırda proses geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Fakat eklemeli imalatın doğası gereği hızlı soğuma ve katılaşma nedeniyle sadece Inconel 625 ve Inconel 718 gibi konvansiyonel nikel bazlı süper alaşımların eklemeli imalata adaptasyonu yapılabilmiştir. Fakat söz konusu alaşımların çalışma sıcaklıkları 650°C ile sınırlı olup, daha yüksek sıcaklıklarda toz haline getirilebilen ve eklemeli imalat sonrası minimum seviyede mikro segregasyon, porozite ve çatlak ile üretilebilecek alaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projenin amacı da, yüksek sıcaklık ve yük altında çalışan gaz türbin motor parçalarının eklemeli imalat ile üretimine yönelik özgün bir nikel bazlı süper alaşım geliştirilmesidir.

Amaç ve Kapsam

Bu projenin ana çıktısı, patenti ülkemize ait eklemeli imalata uygun yüksek sıcaklık nikel bazlı süper alaşımı ile bu alaşıma ait toz üretim, eklemeli imalat ve ikincil işlem proses parametreleri olacaktır. Söz konusu proje ülkemizde daha önce eklemeli imalat için alaşım geliştirme çalışması açısından ilk Ar-Ge çalışması olacaktır. Kullanılacak olan malzeme modelleme araçları ile elde edilecek verinin yenilikçi makine öğrenme ve yapay zekâ gibi algoritmalar sayesinde endüstri 4.0 gereklerini karşılayacak bir Ar-Ge çalışması ile ülkemizdeki en büyük boşluk güncel teknolojik gelişimlere bağlı kalınarak giderilmiş olacaktır. Ayrıca geliştirilen alaşım özgün motor projelerinde türbin rotor ve stator parçalarının üretimindeki malzemelerin yurtdışı bağımlılığını da ortadan kaldıracak, diğer havacılık firmalarına satışı sayesinde ekonomik getiri sağlayacaktır.

 

 

 

TEİ LOGO-1

 

Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 

Güray AKBULUT
 
 
 

 

 

 

 

 

background image