Araştırma Programının Toplumsal Etkisi Projesi

 

Proje Özeti

Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu ülkemizin eklemeli imalat alanında kullanıcı/yararlanıcı, teknoloji geliştiren, yetişmiş insan kaynağı oluşturan nitelikteki paydaşları bir araya getirerek dünyada henüz gelişme aşamasını tamamlamamış “eklemeli imalat” yönteminde ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi olmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda 2011 yılının sonundan itibaren Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yönlendirmesi ile başta savunma sanayi kuruluşları olmak üzere üniversitelerimizin de etkin rol alacağı geniş katılımlı bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Eklemeli imalat alanında hem akademik camianın hem de başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi kuruluşlarının ortak kullanabileceği ulusal bir merkez oluşturulması planına bağlı olarak 2014 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı’na altyapı proje başvurusu yapılmış ve anılan proje başvurusu 2017 yılı yatırım programında yer almıştır.

EKTAM bir ulusal mükemmeliyet merkezi hüviyeti içerisinde ülkemizin eklemeli imalat alanında ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerlileştirmeyi/millileştirmeyi, paydaşları ile birlikte bir misyon olarak üstlenmiştir. Bu bağlamda yapılacak Ar-Ge çalışmalarını ve teknoloji kazanım yol haritasındaki hedeflenen odak teknolojileri paydaşları ile birlikte belirlemektedir.

Yerli kurum ve kuruluşların yanında yabancı ortak ve/veya paydaşların da araştırma ve geliştirme yetkinlikleri ile katkı sağlayacağı platform, dünyada hızla gelişmekte olan eklemeli imalat teknolojilerinin ülkemizde de arzu edilen seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Yurtdışı iş birlikleri ve yabancı kuruluşlarla yapılan projeler sayesinde know-how transferi ülkemize kazandırılırken aynı zamanda insan kaynağımızın uluslararası tecrübe ve kabiliyetlilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Uluslararası iş birlikleri ile akademik ve teknolojik etkileşimin yanında uzun soluklu birliktelikler ile kültürel ve sosyal etkileşimin de yaşanacağı kaçınılmazdır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Gazi Üniversitesi, TUSAŞ ve ASELSAN kurucu ortaklığında oluşturulan ülkemizin ilk ve tek ihtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan TeknoHAB’ta yer alan yeni binasındaki EKTAM, Türkiye’nin Üniversite-Sanayi ortaklığında kurulan ilk Mükemmeliyet Merkezi olma hüviyetine sahiptir. Merkezde metal yazıcıların geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan tozların üretilmesi, savunma havacılık/uzay alanlarında kritik parçaların hafifletilmesi, bu parçaların imalatı ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede üniversite ile sanayi arasında köprü vazifesini üstlenerek özellikle bu platform bünyesinde yer alan ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları başta olmak üzere yerli sanayimiz için araştırma altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı sağlama noktasında lokomotif olacaktır. EKTAM yürütücülüğündeki bu platformun başarısının ülkemiz için kelebek etkisi oluşturacağı ve ülkemizin Ar-Ge ekosistemine önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Amaç ve Kapsam

Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamındaki teknoloji temelli stratejik hedefler ile araştırma programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik vb. alt boyutları da dahil olacak şekilde detaylı analizler yapılması amaçlanmaktadır.

 

gazi-1

Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet KABAK
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image