Araştırma Merkezimiz, TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı’na Kabul Edildi
1 Temmuz 2020 | 15:09

Amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi olan TÜBİTAK 1004 programı, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektedir.

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) kapsamında "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı"na Gazi Üniversitesi, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapmış olup, sunulan "Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu" başlıklı araştırma programının desteklenmesi uygun bulunmuştur. Araştırma Programının yöneticiliğini Gazi Üniversitesi adına EKTAM üstlenmiştir.

Proje Gazi Üniversitesi adına EKTAM, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, ASELSAN A.Ş., ERMAKSAN A.Ş., ROKETSAN A.Ş., TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. olmak üzere 3 Üniversite ve 6 Firma ile birlikte yürütülecektir.

Söz konusu araştırma programının 1. Fazı kabul edilmiş olup, 2. Fazı kapsamında yürütülecek projelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

background image