Kuruluş Felsefesi

Kurulması planlanan “Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin (Merkez), ülkemiz için örnek teşkil edecek ulusal bir mükemmeliyet merkezi olmasının yanı sıra yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş merkezlerle rekabet edebilecek bir yapıda kurgulanması hedeflenmiştir.

background image