Temel ve Uygulamalı Araştırma

Merkez uygulama ve araştırma faaliyetleri kapsamında, havacılık ve savunma sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesi ve bu alanda ileri ve yeni nesil imalat teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca lazerli metal yığma, 5-eksenli talaşlı imalat ve tersine mühendislik yöntemleriyle havacılık tamir-bakım teknolojilerinde uygulama ve araştırmalar yapılması, bu alanda ülkemizde kabiliyet kazanımlarının ve teknolojilerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

background image