TÜBİTAK 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Projeler

                   TÜBİTAK-1                                                   Logo-1

TÜBİTAK 1004 - MÜKEMMELİYET MERKEZİ DESTEK PROGRAMI

       TÜBİTAK 1004 Programı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarının başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin hükümlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Program kapsamında gerçekleştirilecek projeler aşağıda belirtilmiştir.

 

No Proje Adı Sorumlu APYK
1 NACE 30 Kodlu Prototiplerin/Test Numunelerinin Üretilmesi Proses İle Post-Proses Parametrelerin Belirlenmesi ve Mekanik Özelliklerin Geliştirilmesi gazi-1
2 Elektron Demeti Kullanan Eklemeli İmalat Test Prototipi Geliştirme ASELSAN LOGO-1
3 Çift Lazerli Basınç Adaptörlü 250x250x300 mm Otomatik Toz Sirkülasyon Sistemli Eklemeli İmalat Sistemi ermaksan1-1
4 Seçici Lazer Ergitme (SLE) Yöntemi İle Değişken Üretim Parametreleri Kullanılarak Ti6Al4V Alaşımından Üretilen Bulk/Kafes Sistemlerinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi ETU-1
5 Uydu Fırlatma Sistemlerinde Kulanılan Parçaların Toz Yataklı ve Tel Beslemeli Eklemeli İmalat Yöntemleri İle Üretilmesi ROKETSAN LOGO-1
6 Hibrid Yönlendirilmiş Enerji Yığma (DED) Proseslerinin Geliştirilmesi Sabancı Üni.-1
7 Uçuş Kritik Parça ve Sistemlerin Eklemeli İmalat Yöntemleriyle Üretilmesi ve Kalifikasyonu TUSAŞ LOGO-1
8 Uydu Sistem ve Parçalarının Eklemeli İmalat Yöntemleriyle Üretimi ve Kalifikasyonu TUSAŞ LOGO-1
9 Titanyum Alaşımların Eklemeli İmalat Yöntemi İçin Geri Dönüşüm Süreçlerinin ve İleri Toz Malzemelerin Geliştirilmesi TUSAŞ LOGO-1
10 Hassas Döküme Yönelik Seramik Maçaların Eklemeli İmalatı ve Doğrulaması TEİ LOGO-1
11 Katmanlı İmalata Uygun Toz Üretilmek Üzere Süperalaşım ve Paslanmaz Çelik Alaşım İngotu Geliştirmek ve Katmanlı İmalat İle Üretilmiş Metalik Malzemelerin Post Proseslerin Geliştirilmesi TÜBİTAK MAM-1
12 Araştırma Programının Toplumsal Etkisi gazi-1

 

Uluslararası Projeler

 

No Proje Adı Proje Paydaşları
1 Compact Powder Production Unit Design for SLM and EBM Additive Manufacturing Systems gazi-13D LAB1-1
2 Characterization and Analysis of Powders for Additive Manufacturing Processes gazi-1agh Üni.-1
3   gazi-1

 

 

background image